Skontaktuj się z nami!

Laboratorium EchoSon mieści się w Łodzi przy ulicy Paderewskiego 47 w pawilonie handlowym na pierwszym piętrze.
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Przyjmowanie zleceń, umawianie terminów pomiarów, zapytania o metody badań oraz ceny badań możliwe jest także drogą telefoniczną i mailową. Gwarantujemy przestrzeganie zasad poufności i ochrony praw własności klienta oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Adres: Paderewskiego 47, 93-523 Łódź
Telefon: 42 684 22 10 lub 42 279 65 46
Email: echosonkom@wp.pl lub echoson@wp.pl