Oferta

Laboratorium EchoSon wykonuje kompleksowe badania i pomiary oraz ocenę narażenia w środowisku pracy w zakresie akredytowanym:

oraz niewymagające akredytacji:

Podczas pracy korzystamy ze specjalistycznego sprzętu , nowoczesnych metod badań oraz oprogramowania komputerowego. Dokonywane przez nas pomiary, analizy, obliczenia i ocena higieniczna są realizowane w oparciu o aktualne rozporządzenia oraz Polskie Normy.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zleceń, konkurencyjne ceny. Przypominamy również o terminach następnych badań.